Jakie elementy musi zwierać projekt domu?

nowe domy na sprzedaż w Krakowie inwestycje mieszkaniowe w Rzeszowie

Ma być przytulny, nowoczesny i modnie urządzony – Twój dom będzie doskonały pod każdym względem. Jednak zanim nastąpi przełomowa chwila dla całej rodziny, czyli przeprowadzka do świeżo wybudowanego lokum, trzeba przygotowywać szczegółowy projekt budowlany i dopilnować, by wszystkie jego założenia zostały spełnione. Stworzenie kompletnego projektu to również niezbędny wymóg formalny przy staraniu się o szereg pozwoleń i dokumentów. Nierzetelności w dokumentacji mogą znacząco wydłużyć czas na otrzymanie pism urzędowych, bez których budowa domu nie jest możliwa.

Przygotowanie projektu budowlanego leży w gestii architektka przez nas wynajętego. Jednak warto wiedzieć, jakie elementy powinna zawierać kompletna dokumentacja, by dopilnować wszystkich detali. Najważniejsze elementy projektu to oczywiście opisy i rysunki planowanej budowy, które powinny zawierać szczegółowe informacje techniczne. Już na etapie projektowania trzeba przewidzieć różne ewentualności, by jakiekolwiek modyfikacje nie stanowiły problemu, np. przesunięcie ściany. Nie można też pominąć kwestii okolicznych zabudowań, by dopasować styl i wygląd domu do sąsiednich budynków. Brak spójności architektonicznej spowoduje, że wartość naszego domu obniży się. W skład projektu architektoniczno-budowlanego wchodzą rzuty wszystkich poziomów domu. Pominąć nie można również fundamentów, piwnic oraz dachu. W przypadku, gdy dach jest spadzisty konieczne jest dołączenie więźby dachowej, gdzie podane będą informacje na temat kształtu dachu, wymiaru i kątów nachylenia. Ponadto należy przestawić przekroje charakterystycznych punktów, m.in. schodów oraz wszystkie elewacje. Kolejnym elementem są rysunki konstrukcji i instalacji wewnętrznych oraz część opisowa. W projekcie znaleźć się muszą również plany układu wszystkich pomieszczeń, drzwi, okien, sprzętów kuchennych i sanitariatów. Uwzględnić trzeba też kierunki otwierania okien i drzwi. Wszystkie rysunki przygotowywane są w skali 1:100 lub 1:50.

projekt domu

Obowiązkiem architekta, który przygotowuje projektu domu jest rozpisanie wszelkich informacji dotyczących materiałów do budowy, rodzajów konstrukcji domu oraz instalacji. Oszacować trzeba też wydatki energetyczne budynku, przypadające na 1 metr kwadratowy powierzchni. Nieodzownym elementem projektu architektoniczno-budowlanego jest dokument BIOZ, opisujący zasady bezpieczeństwa na budowie. Dokumentacja kończy się częścią matematyczną, gdzie umieszczane są potrzebne dane liczbowe, m.in. powierzchnia netto domu z uwzględnieniem kondygnacji podziemnych i naziemnych. Projekt, który przekazujemy do urzędu, trzeba wcześniej oprawić i dokładnie podpisać na stronie tytułowej i w metryczkach rysunków. Dokumentacja powinna być przygotowana w przynajmniej czterech egzemplarzach. Jeden do archiwum urzędu, nadzorującego budowę, drugi do urzędu, który wydaje pozwolenie na budowę, a dwa trafiają do inwestora. Każdy egzemplarz składa się z trzech części: architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej. Pierwszy rozdział to rzuty kondygnacji, dachu, przekroje, elewacje oraz spis stolarki okiennej i drzwiowej. W drugiej części znajdują się rzuty fundamentów oraz rysunki elementów konstrukcyjnych. Oba rozdziały łączy jeden opis techniczny, gdzie zawarte są wnioski i raport. Ostatnia część obejmuje rysunki wszystkich instalacji: wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, gazowej oraz elektrycznej. Każdy najlepiej w skali 1:50 wraz z opisem planowanych rozwiązań. Kompletny projekt dopełniają kserokopie uprawnień oraz niezbędnych zaświadczeń.